Merk at spørsmålene er laget av andre PPL-elever, basert på pensum. Oppgavene kan avvike (i noen tilfeller i stor grad) fra spørsmålene du vil se på eksamen. Dette er kun et hjelpeverktøy, du er selv ansvarlig for å møte godt forberedt til eksamen.

Har du lyst til å bidra med spørsmål? Eller har du funnet feil i et spørsmål? Ta kontakt på adressen du finner i appen eller opprett en issue på GitHub.

Personverninfo

PPL-teori samler ikke inn noen personlig informasjon, har ingen reklame, og heller ingen sporing eller annen form for datainnhøsting. Alle data er lagret lokalt på din enhet, og blir aldri sendt noe sted.

Platformen vi benytter, Expo, kan logge forespørsler til sin server ved appnedlastning og oppdatering (men ingen personlig eller identifiserbar informasjon).